Belépés

Ajánlott web-oldalak

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Közérdekű információk

     

Polgármesteri köszöntő

 
 
Tisztelt Látogató!
 
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket településünk honlapján!
 
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy internetes kalandozása során felkereste községünk hivatalos weblapját.
 
A követ­kező olda­lak meg­te­kin­té­sé­vel kettős célt szeretnénk elérni: egyrészt bemutassuk településünket, másrészt hasznos és fontos információk, valamint szolgáltatások közzététele révén erősítsük a Polgármesteri Hivatal ügyfélbarát, szolgáltató jellegét.
 
Látogatása során megismerkedhet településünk történelmi múltjával, jelenével, értékeivel, kulturális életünkkel.
Tájékozódhat Csoma közéletéről, elolvashatja az Önkormányzat Képviselő-testületének rendeleteit, határozatait.
Megismerheti községünk történetét, nevezetességeit, intézményeit és egyesületeit, betekintést nyerhet a település kulturális- és társadalmi életébe, valamint információt kaphat rendezvényeinkről, ünnepeinkről.
 
Bízom abban, hogy honlapunk hozzájárul ahhoz, hogy az érdeklődők mindig a legaktuálisabb képet kapják településünkről, annak életét színesítő rendezvényeiről.
 
Barangoljon hát továbbra is kedvére honlapunkon és kívánom, hogy e látogatás kellemes és hasznos perceket szerezzen.
 
Ha pedig sikerült felkelteni érdeklődését, a virtuális kirándulás után kérem, tapasztalja meg Csoma község vendégszeretetét a valóságban is!
 
 Tisztelettel
 
                            Szüts András
                            polgármester

 

CSOMA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE

 Értesítem a lakosságot, hogy Csoma Önkormányzat képviselő-testülete alakuló ülését
2014. október 22.-én, szerdán 18.00 órakor tartja Csoma, Kossuth u. 34. szám alatt.
Az ülésre ezúton tisztelettel meghívok minden érdeklődő polgárt.
NAPIREND:
1. Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az önkormányzati választások
    eredményéről
    Előterjesztés: írásos
    Előadó: Bayer Györgyné Választási Bizottság Elnöke
2. A polgármester és a képviselő-testületi tagok eskütétele
3. A polgármester ciklusprogramra vonatkozó elképzeléseinek ismertetése
    Előterjesztés: szóbeli
    Előadó: Szüts András  polgármester
4. SZMSZ módosítása
    Előterjesztés: írásos
    Előadó: Szüts András polgármester  
5. Ügyrendi Bizottság, alpolgármester megválasztása, eskütételek
    Előterjesztés: szóbeli
    Előadó: Szüts András polgármester
6. Polgármester, alpolgármester, képviselők illetményének megállapítása, 
    költségtérítése
    Előterjesztés: szóbeli
    Előterjesztés: Ügyrendi Bizottság   
7. Az SZMSZ felülvizsgálatára és a gazdasági program kidolgozására
    megbízás adása
    Előterjesztés: szóbeli
    Előadó: Szüts András polgármester  
8. Egyéb aktuális ügyek
    Rendeletalkotás a szociális tűzifáról.
    Határidő hosszabbítás kérése a szociális rendelet megalkotására
Tisztelettel
Szüts András polgármester

Önkormányzati választások eredményei

Polgármesterré választva:

SZÜTS ANDRÁS ERVIN 110 szavazattal 

Képviselővé választva: 

VINCELLÉR LÁSZLÓ 92 szavazattal
KAPINYA JÓZSEF 130 szavazattal
KURUCZ MIKLÓS 118 szavazattal
GÁRDAI LÁSZLÓ 116 szavazattal

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

"Kastély" a tónál

Közigazgatási weboldalak